Kleipijp D-1600

         

  

 

 

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen

1b. -

2a. Eerste generatie model
2b. -
2c. -/-
2d. IR in een cirkel intaglio stempel
2e. Geglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Snijfilt met insnoering
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4.  1595 - 1620
5.  Amsterdam 
6. -
7. [1. Blz. 123 Afb. 31]

Literatuur:

[1] Bert van de Lingen Jaarboek 2014 Een groep zeldzame eerste-generatiepijpen uit Amsterdams afval, 1590 - 1625 PKN 

Copyright Aad Kleijweg