Kleipijp D-2232

            

   

 


                                           

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. -

2a. Ovoide
2b.  Wapen van de Stadhouder van Oranje 
2b. Tekst: Boven HONI SOIT QUI MAL Y PENSE Onder VIVAT ORANIE
2c. -  / Wapen van Gouda S
2d. AE gekroond
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c.
4. 1775 - 1800
5. Gouda
6. Jan van der Kleijn of Arie van der Kleijn
7. [1. Blz. 219 Afb. 834, 834a en 834b Zelfde pijp van andere pijpenmaker en hielmerk]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen. 

 


Copyright Aad Kleijweg