Grospenning 16

          

Grospenningen: 17 - 18e eeuw
Opmerking: Dit zijn de eenvoudigste grospenningen van klei gebakken schijfjes waar de vingerlijntjes van de maker soms nog in staan afgedrukt.

Copyright Aad Kleijweg