Kleipijp D-27

 


     

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda
2a. Ovoide
2b. Mercurius in medaillon en initialen PS op de kist / Neptunus in medaillon
2b. Aan de rokerskant een staande leeuw met pijlenbundel
2c. Wapen van Gouda / Cirkeltje
2d. IHP
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Gehele radering rondom de ketelrand
2h. Florale versiering
3a. Ongeglaasd
3b. -
3c. -
4. 1815 - 1850
5. Gouda
6. Verschillende pijpenmakers komen in aanmerking zoals Willem Verschut, Abraham Goedewagen en Johannes Woerlee. Het meest aannemelijk is Abraham Goedewagen. Dezelfde pijp is namelijk ook bekend met een ander merk van Abraham Goedewagen de 38 gekroond^.
7. [1. Blz. 291 Afb. 939]

Opmerking: Op de kist staan de initialen PS van de vormmaker Pieter Scholenaar zilversmid aan de Korte Tiendeweg^

 

Literatuur:

^[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen. 

^ Bron: Jan van Oostveen

Copyright Aad Kleijweg