Kleipijp 915

   
  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Trechter
2b. Fortuijn / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Gedeeltelijke radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1730 - 1740
5. Gouda
6. Arij Vertuijn / Arij Fortuijn
7. [1. Blz. 75 Afb. 423]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Amstelveen.

Copyright Aad Kleijweg