Kleipijp D-63

  

 

 
 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda omgeving
2a. Ovoide
2b. In medaillons de portretten van Stadhouder Willem IV en zijn vrouw prinses Anna van Hannover plus hun wapenschilden
2b. Tekstlint: VIVAT DE PRINS EN PRINCES V ORANIE / Tekst rond het wapenschild van Willem IV: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
2c. Wapen van Gouda / -
2d. Wapen van Gelderland
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. ± 1748
5. Gouda
6. Steven de Jong
7. -
8. Benoemd tot erfstadhouder van alle gewesten

Literatuur:

Opmerking: Tekst rond het wapenschild van Willem IV: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
wat zoiets betekent als Vervloekt hij, die er kwaad van denkt

Copyright Aad Kleijweg