Kleipijp D-113

                                  
   

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. Gouda Achterwillens
2a. Hoornpijp
2b. Medaillons met de portret van Koning Willem III / Eedaflegging in de Nieuwe kerk te Amsterdam
2b. Tekst: Z. M. WILLEM III Onder 12 MEI 1874 en FEESTPIJP / 12 mei 1849 en INHULDIGING
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1874
5. Gouda
6. -
7. [1. Blz. 74 Afb. 72]

Literatuur:

[1] D.H. Duco De tabakspijp als Oranje propaganda

Opmerking: Pijp is gemaakt ter viering van het 25 jarig Koningschap van Willem III

 

 

 


 

 

 


   

 

 

Copyright Aad Kleijweg