Kleipijp D-245

                            

Beschrijvingssystematiek

1a. Han van Leeuwen
1b. Nieuwveen
2a. Trechter
2b. Draak / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1710  - 1740
5. Gouda
6. Dirk Pietersz. van Asperen
7. [1. Blz. 105 Afb. 536]

Literatuur :

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.

Copyright Aad Kleijweg