Kleipijp D-254

                             
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Ovoide
2b. IP gekroond / Zwaan
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1753 - 1788
5. Utrecht
6. Joseph Peex
7. [Blz. 1. Afb. 229]

Literatuur :

[1] P.K. Smiesing en J.P. Brinkerink, 1988. Onder de rook van Utrecht
Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600 - 1800. 

Copyright Aad Kleijweg