Kleipijp D-271

    

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Ovoide
2b. Man met ster
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1740 - 1770
5. Gouda
6. Frans Glas of Abraham Vos
7. -

Literatuur:

 


 

 

 

Copyright Aad Kleijweg