Kleipijp 1160

                              

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Dordrecht
2a. Ovoide
2b. IG gekroond
2b. -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1720 - 1740
5. Schoonhoven
6. Jacobus van Genderen ?
7. [1. Blz. 46 Afb. 16]
8. Het merk IG nader bekeken

Literatuur :

[1] Oostveen Jan van en Kleijweg Aad Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven 2009

Copyright Aad Kleijweg