Kleipijp D-309

        
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Ovoide
2b. Haan gekroond / -
2c. -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Tweede helft 18e eeuw
5. Gorinchem ?
6. -
7. [1. Blz. 107 Afb. 541]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen. 

Copyright Aad Kleijweg