Kleipijp D-326

  
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. Gouda Drapiersteeg
2a. Horen
2b. Zwijnskop die naar de roker kijkt
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering  bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. ± 1870
5. Gouda
6. Bartholomeus van der Maas
7. [1. Blz. 33 Afb. 22]

Literatuur:

[1] J. van de Meulen, M. Steenbergen en F. Mayenburg. PKN blad nr 26 
EEN INTERESSANTE 19e EEUWSE PIJPENSTORT IN GOUDA


 

Copyright Aad Kleijweg