Kleipijp D-350

  
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Trechter
2b. Leeuw staand / Leeuw staand
2c. Zespuntige ster / ?
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. ± 1730
5. Gouda
6. Jan of Pieter van Reede
7. [1. Blz. 115 Afb 571]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.


 

Copyright Aad Kleijweg