Kleipijp D-648

     

    

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. -
2a. Ovoide
2b. Ooievaar gekroond in stralenkrans met de initialen NVK / Ooievaar gekroond in stralenkrans
2c. -/-
2d. -

2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. Bandenversiering met stippen
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1753 - 1782
5. Schoonhoven
6. Nikolaas van Komen
7. [1. Blz. 107 Afb. 664a, 664b] [2. Blz. 285 Afb. 1254a-b-c-d]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

[2] Ewout Korpershoek De pijpenmakers van Schoonhoven 

 

 

Copyright Aad Kleijweg