Kleipijp D-738

         

                                    

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. Meppel
2a. Ovoide

2b. Franse koning is Lodewijk XV en Maria Theresia / Stadhouder Willem IV onder het alziend oog
2b. Tekst boven: AKENS VREDE. Tekst onder: GESLOTE OCT 18 T JAAR 1748
2c. Wapen van Gouda / -
2d. D
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1748 >>
5. Gouda
6. Jan van Leeuwen

7. [Blz. 235 Afb. 858, 858a en 858b]

Literatuur : 

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.

Copyright Aad Kleijweg