Kleipijp D-739

          

 

                                    

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. -
2a. Ovoide

2b. Wapenschild van Frederik II Koning van Pruisen vastgehouden door twee wildemannen
2b. Tekst: VIVAT RE PRUYSE wat VIVAT REX PRUYSE moet zijn
2c. Wapen van Gouda / -
2d. Melkmeid
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Vierde kwart 18e eeuw
5. Gouda
6. Maarten Monk of zijn weduwe

7. [1. Blz. 240 Afb. 867] [2. Blz. 59 tem 62]
8. Eerherstel van Stadhouder Willem V

Literatuur : 

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Amstelveen.
[2] Opkomst en ondergang van een Oranjetelg (II) door J.P. Brinkerink PKN Nr. 43, blz 59 - 62

Copyright Aad Kleijweg