Kleipijp D-757

           

                                      

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen

1b. -
2a. Dubbelconisch

2b. -
2c. -/-
2d. Keizerskroon met initialen TF
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1590 - 1615
5. Amsterdam
6. Thomas Fuller

7. [1. Blz. 125 Afb. 39]

Literatuur : 

[1] Bert van de Lingen Jaarboek 2014 Een groep zeldzame eerste-generatiepijpen uit Amsterdams afval, 1590 - 1625 PKN

Copyright Aad Kleijweg