Kleipijp D-829

             

                                          

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen

1b. -
2a. Dubbelconisch

2b. -
2c. -/-
2d. Lelie in ruit met de intialen FI
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. Bovenzijde Lelies in ruiten met de initialen FI
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. ± 1640
5. Gouda ?
6. -

7. -

Literatuur : 


Copyright Aad Kleijweg