Kleipijp D-1481

                

      

     

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. Gouda 

2a. Grospenning 

2b. Hielmerk TS gekroond / Gleuf
2c. -
2d. -
2e. -
2f.  -
2g. -
2h. Hand gevormd vierkant kleischijfje
3a. -
3b. -
3c. -
4. Midden helft 18e eeuw

5. Gouda
6. Tobias Ariesz. Sonnevelt
7. -

Literatuur:

 

 

Copyright Aad Kleijweg