Kleipijp D-1554

   

 

 

 

 

 

 Beschrijvingssystematiek

1a. Peter Bakker 3606
1b. Leidschendam

2a. Ovoide
2b. Franciscus I FRANC . STE. KEISER / Maria Theresia MARIA THE. KEISERIN
2b. Wapen van Oostenrijk ROOMS / Wapen van Hongarije HONGARIE
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. L gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  GebotterdS
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1748
5. Gouda
6. Frans Verzijl
7. [1. Blz. 235 Afb. 859 tem 859c]
8. Oostenrijkse Successie oorlog

Opmerking: Deze pijpenkop is gemaakt ter gelegenheid van de Vrede van Aken die in 1748 plaatsvond. Het woord ROOMS is een verwijzing naar HEILIG ROOMS KEIZER verbonden aan de Habsburgse voorst.

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Amstelveen.

 

Copyright Aad Kleijweg