Kleipijp D-1555

   

 

 

 

 

 

 Beschrijvingssystematiek

1a. Peter Bakker 3715
1b. Amsterdam

2a. Ovoide
2b. Wapenschild van Frederik II Koning van Pruisen vastgehouden door twee wildemannen
2b. Tekst: VIVAT REX PRUYSE
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. Schaatsenrijder
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. Geschubd
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. Vierde kwart 18e eeuw
5. Gouda
6. Joris de Liefde en Weduwe
7. [1. Blz. 240 Afb. 867] [2. Blz. 59 tem 62]
8. Eerherstel van Stadhouder Willem V

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Amstelveen.
[2] Opkomst en ondergang van een Oranjetelg (II) door J.P. Brinkerink PKN Nr. 43, blz 59 - 62

 

Copyright Aad Kleijweg