Kleipijp D-2389

         

   

 

 

            

                                        

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda Koningshof

2a. Ovoide
2b. Twee leeuwen als schildhouder. Wapenschild met vier kwartieren, Leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Gouda, Wapen van Amsterdam en Wapen van Rotterdam.
2b. Tekst: HOLLANDSE WAAPENS
2c. -/ -
2d. Melkmeid
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1810 - 1845
5. Gouda
6. Cornelis Prince of de Firma Jan & Gerrit Prince
7. [1. Afb. 889, 889a en 889b]

Literatuur: 

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen. 

 

Copyright Aad Kleijweg