Kleipijp D-2390

         

   

             

                                        

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda polder Achterwillens

2a. Ovoide
2b. Twee leeuwen als schildhouder. Wapenschild met vier kwartieren, Leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Gouda, Wapen van Amsterdam en Wapen van Rotterdam.
2b. Tekst: HOLLANDSE WAAPENS
2c. -/ -
2d. WS gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1820 - 1840
5. Gouda
6. Pieter van der Want Gzn
7. [1. Afb. 889, 889a en 889b]

Literatuur: 

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen. 

 

Copyright Aad Kleijweg