Kleipijp 794

     
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Dordrecht Bedrijventerrein Dortse Kil IV
2a. Trechter
2b. IG gekroond / Drie stippen
2c. - / -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Midden 18e eeuw
5. Schoonhoven
6. -
7. [1. Blz. 46 Afb. 22A 22B]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven 

 

Copyright Aad Kleijweg