Kleipijp 926

 
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Dordrecht Augustinuskamp
2a. Trechter
2b. N gekroond met de initialen DDV / Drie punten
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1740 - 1770
5. Schoonhoven
6. -
7. [1. Blz. 59 Afb. 145A en 145B]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

Copyright Aad Kleijweg