Kleipijp D-65

   
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Ovoide
2b. Reliëfversiering: Stadhouder Willem V met de initialen AK
2b. Tekst: VIVAT ORANIE
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1780 - 1800
5. Schoonhoven
6. Andries Kulick
7. [1. Blz. 44 Afb 3A, 3B en 3C ]

Literatuur:

 

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg