Kleipijp D-68

   
   

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Ovoide
2b. Stadhouder Willem V te paard met daarboven de tekst "DE PRINS V ORANIE"
2b. Stadhouderlijk wapen met de tekst "HONI SOIT QUI MAL Y PENSE" waaronder de initialen MVG
2c. - / -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1760 - 1784
5. Schoonhoven
6. Machiel Jacobsz van Genderen
7. [1. Blz. 211 Afb. 818, 818a] [2. Blz. 102 Afb. 612A, 612B]
8. Een Oranjepijp uit Schoonhoven

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.
[2] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

 

  

 

 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg