Kleipijp D-405


 

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. -
2a. Ovoide
2b. N gekroond met de initialen PFGP / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1750 - 1775
5. Schoonhoven
6. -
7. [1. Blz. 127 Afb. 869]

Literatuur:

 [1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

Copyright Aad Kleijweg