Kleipijp D-408


 

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Vis gekroond met de initialen GHN / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1750 - 1800
5. Schoonhoven
6. Huijvenaar ?
7. [1. Blz. 63 Afb. 188]

Literatuur:

 [1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

Copyright Aad Kleijweg