Kleipijp D-553

      

 

     

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. -
2a. Ovoide
2b. IG gekroond met de initialen NVKO / -
2b. -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1782 - 1784
5. Schoonhoven
6. Nicolaas van Komen Junior
7. [1. Blz. 126 Afb. 867] [2. Blz. 287 Afb. 1274]

Literatuur :

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven 

[2] Ewout Korpershoek De pijpenmakers van Schoonhoven  

Copyright Aad Kleijweg