Kleipijp D-555

   

 

     

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. -
2a. Ovoide
2b. 78 gekroond met de initialen HRL / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1760 - 1800
5. Schoonhoven
6. Hannes Lamore
7. [1. Blz. 73 Afb. 304 en 305]

Literatuur :

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven 

 

Copyright Aad Kleijweg