Kleipijp D-571

                

 

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. -
2a. Ovoide
2b. Eiermand met stippem boven initialen ILR / 7 puntige roos
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1780 - 1810
5. Schoonhoven
6. Jan Lamore
7. [1. Blz. 84 Afb. 417A en 417B]

Literatuur:

 [1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

Copyright Aad Kleijweg