Kleipijp D-613

 

  

   

Beschrijvingssystematiek

 

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Ovoide
2b. Vis gekroond met de initialen TODM / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand 
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1800 - 1820
5. Schoonhoven
6. Theodurus Murk

7. [1. Blz. 127 Afb. 872]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven 

Copyright Aad Kleijweg