Kleipijp D-321

          
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Trechter
2b. Molen met de initialen IDH / Leeuw in de Hollandse tuin
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Gedeeltelijke radering  bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Tweede kwart 18e eeuw
5. Gorinchem
6. Johannes de Hoog
7. [1. Blz. 106 Afb. 15]

Literatuur:

[1] J. van der Meulen, J.P. Brinkerink en P. von Hout Tabakspijpennijverheid in Gorinchem 


 

Copyright Aad Kleijweg