Zwartjes Hermanus

Hermanus Zwartjes was pijpenmaker te Gouda. Hij heeft pijpen gemaakt van 1807 tot 1866. De merken die hij gebruikte waren Scheepje, Zwijn, WP en FHM


 

Verpakkingsmerk


 

Copyright Aad Kleijweg