Kleipijp D-203

  
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Han van Leeuwen
1b. Nieuwveen
2a. Ovoide
2b. Vis gekroond met de initialen SDG
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1770 - 1790
5. Utrecht
6. Simon de Graaff
7. [1. Blz. 134 Afb. 207]

Literatuur:

[1] P.K. Smiesing en J.P. Brinkerink (1988) Onder de rook van Utrecht 

 

Copyright Aad Kleijweg