Kleipijp D-204

  
 

Beschrijvingssystematiek

1a. -
1b. -
2a. Ovoide
2b. Vis gekroond met de initialen PDG
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Vierde kwart 18e eeuw
5. Utrecht
6. Pieter de Graaff
7. [1. Blz. 134 Afb. 209]

Literatuur:

[1] P.K. Smiesing en J.P. Brinkerink (1988) Onder de rook van Utrecht 

 

Copyright Aad Kleijweg