Kleipijp D-179

                               
        

Beschrijvingssystematiek

1a. LB
1b. -
2a. Trechter
2b. Amor in medaillon/Amor in medaillon
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Vierde kwart 17e eeuw
5. Maastricht
6. -
7. [1 p. 40] [2. Blz. 115 Afb. 197]
8. Amor uit Maastricht

Literatuur:

[1] Engelen. J.P.A.M. (2003) Onderzoek naar de Kleipijpenindustrie in Maastricht

[2] Jan van Oostveen en Ruud Stam Productiecentra van Nederlandse kleipijpen

 


 


 

Copyright Aad Kleijweg