Kleipijp D-181

                               


        

Beschrijvingssystematiek

1a. LB
1b. -
2a. Trechter
2b. Parelmedaillons met portretten. Uitbeelding mogelijk Tweeherigheid
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Vierde kwart 17e eeuw
5. Maastricht
6. -
7. -
8. Tweeherigheid van Maastricht

Literatuur:

 

 

 


 


 

Copyright Aad Kleijweg