Kleipijp D-72

   

Beschrijvingssystematiek

1a. LB
1b. -
2a. Dubbelconisch
2b. HP gekroond omlijst door lauwerkransen / HP gekroond omlijst door lauwerkransen
2c. -/-
2d. Rozet van stippen
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. Florale versiering
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1670 - 1690
5. Leiden
6. -
7. [1. Blz. 41 Afb. 51] [2. Blz. 108 Afb. 182]

Literatuur:

[1] J. van der Meulen en H. Tupan De Leidse tabakspijpmakers

[2] Jan van Oostveen en Ruud Stam Productiecentra van Nederlandse kleipijpen

 

 


   

 

 

Copyright Aad Kleijweg