Kleipijp 1590

  
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Collectie: Aad Kleijweg
1b. -
2a. Dubbelconisch
2b. -
2c. -/-
2d. XX of Twee kruizen
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1640 - 1680
5. Leiden
6. -
7. [1. Blz.261 Afb. 261]

Literatuur:

[1] D.H. Duco De Kleipijp in de Zeventiende Eeuwse Nederlanden 

 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg