Kleipijp D-241

                         

    
        

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. -

2a. Ovoide

2b. Lampetkan met de initialen AS / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1783 -1802
5. Schoonhoven
6. Cornelis Roels

7. [1. Blz. 313 Afb. 1462 en 1463]

Literatuur : 

[1] Ewout Korpershoek De pijpenmakers van Schoonhoven 

 

Copyright Aad Kleijweg