Kleipijp D-552

      

 

     

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. -
2a. Ovoide
2b. Vis gekroond met de initialen NVKO / -
2b. -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -

4. 1782 - 1784
5. Schoonhoven
6. Nicolaas van Komen Junior
7. [1. Blz. 287 Afb. 1275 - 1276] [2. Blz. 126 Afb. 868]

Literatuur:

[1] Ewout Korpershoek (2020) De pijpenmakers van Schoonhoven

[2] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

 

Copyright Aad Kleijweg