Kleipijp D-1474

                

      

     

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen

1b. Alphen aan de Rijn 
2a. Ovoide met zes vlakken

2b. Gekroonde beeltenissen van de koning van Rusland en Pruisen en de keizer en keizerin + twee wapenschilden
2c. Wapen van Gouda + extra stippen / -
2d. Monogram C6
2e. Geglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. ± 1748
5. Aarlanderveen
6. Philip Hoogenboom

7.  [1. Blz. 72 Afb. 23 Nr. 1]

Literatuur : 

[1] Hans van der Meulen De "Gouwenaars" van Alphen aan den Rijn 

 

Copyright Aad Kleijweg