Verpakkingsmerk DE GEKROONDE L


Verpakkingsmerk De gekroonde L van Cornelis de Light

  

Merk: De gekroonde L

Inschrijving: 1726

Merk is in gebruik geweest in Gouda: 1726 - 1925 


Afkomstig van:

1726 - 1730 Cornelis Luijnenburg 


Eigenaar: Cornelis de Light 

Goudse pijpenmaker Cornelis van der  1730 - 1745 


 Over naar:

1745 - 1753 Jacob de Licht

1753 - 1774 Frans Verzijl

1774 - 1781 Barend Verzijl

1774 - 1781 Frans Verzijl en Cornelis Verzijl in huur

1781 - 1806 Cornelis Verzijl

1806 - 1819 Maria Verzijl, fa. Frans Verzijl & Zoonen

1819 - 1821 Erven Firma Frans Verzijl en Zonen

1821 - 1832 Geertruij Stomman

1821 - 1832 Pieter Stomman, in leen

1832 - 1858 Pieter van der Want Gzn.

1858 - 1874 Firma Gebroeders van der Want

1874 - 1898 Gerrit Cornelis van der Want P


Bron houtstempel: Goudsche Pijpen Auteurs C.C. Helbers en D.A. Goedewaagen Gouda 1942

Copyright Aad Kleijweg