Verpakkingsmerk DE GEKROONDE WIJNTON


Verpakkingsmerk De Gekroonde Wijnton van Thomas Hagen

Merk: De Gekroonde Wijnton  

Inschrijving: 1674

Merk is in gebruik geweest in Gouda: 1671 - 1871


Afkomstig van:

1671 - 1674 Cornelis Cornelisz. Ton

1674 - 1686 Jan Lambertsz. Schoon

1686 - 1720 Cornelis Teunisz. Bouman

1720 - 1767 Gerrit Bouman

1759 - 1759 Jacob de Vink (in huur)

1759 - 1767 Cornelis Bouman (in huur)

1767 - 1777 Wed. Gerrit Bouman

1771 - 1777 Johannes van der Vlak (in huur)


Eigenaar: Thomas Hagen meester april/mei 1777 - 1819

Wed. Thomas Hagen in compagnie met Arie de Bruijn kreeg het merk in 1826 - 1835


Over naar:

1826 - 1835 Wed. Thomas Hagen in compagnie met Arie de Bruijn

1835 - 1846 Wed. Arie de Bruijn

1848 - 1861 Dirk Benjamin Smit

1870 - 1871 Elizabeth Verhoef


Bron houtstempel: Goudsche Pijpen Auteurs C.C. Helbers en D.A. Goedewaagen Gouda 1942

Copyright Aad Kleijweg