Verpakkingsmer DE GEKROONDE 47

Verpakkingsmerk

  

Merk: Gekroonde 47

Inschrijving: ....

Merk is in gebruik geweest in Gouda: 1733 - 1825


Afkomstig van:

1733 - 1736 Anthonie Dilbaar

1736 - 1748 Mattheus van den Ring

1748 - 1752 Dirk Bokhoven


Eigenaar:

1752 - 1753 Hendrik Bosch 


Over naar:

1763 - 1794 Gerrit van Florense en weduwe

1811 - 1825 Hendrik Wijs en weduw 


Bron houtstempel: Goudsche Pijpen Auteurs C.C. Helbers en D.A. Goedewaagen Gouda 1942

Copyright Aad Kleijweg