Verpakkingsmerk DE GEKROONDE M


Verpakkingsmerk De gekroonde M

  

Merk: De gekroonde M

Inschrijving: ....

Merk is in gebruik geweest in Gouda: 1671 - 1920


Afkomstig van:

1671 - 1695 Mees Jansz.

1696 - 1702 Maerten Janse

1702 - 1702 Jannemaet Delsma

1703 - 1704 Jan Ariensz. Versluijs

1704 - 1712 Jan Caen

1712 - 1712 Maerten Aertsz. Brammert

1739 - 1772 Gerrit Verzijl

1772 - 1779 Cornelis Kalf in huur

1779 - 1810 Cornelis Kalf

1837 - 1849 (weduwe) Adrianus van der Want Gzn 


Eigenaar:

1849 - 1885 Pieter Jacobus van der Want Azn


Over naar:

1885 - 1920 Otto Adrianus van der Want P. Jzn, Firma P.J. van der Want Azn 


Bron houtstempel: Goudsche Pijpen Auteurs C.C. Helbers en D.A. Goedewaagen Gouda 1942

Copyright Aad Kleijweg