Verpakkingsmerk DE GEKROONDE 85


Verpakkingsmerk De Gekroonde 85

  

Merk: De Gekroonde 85

Inschrijving: ....

Merk is in gebruik geweest in Gouda: 1734 - 1797


Afkomstig van:

1734 - 1763 Jacobus Doetgoed

1763 - 1770 Erven Jacobus Doetgoed

1778 - 1780 Hendrik Zantvoort


Eigenaar:

1784 - 1797 Hendrik Verschut 


Over naar:

--


Bron houtstempel: Goudsche Pijpen Auteurs C.C. Helbers en D.A. Goedewaagen Gouda 1942

Copyright Aad Kleijweg